Často kladené dotazy

Můžu se ocitnout změnou dodavatele bez dodávky elektřiny nebo plynu?

Při změně dodavatele nedochází k přerušení dodávky elektřiny ani plynu, stejně tak se nemění elektroměr ani plynoměr.  Pokud by jakýkoli dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu či plyn, anebo dodávku ukončil, budete automaticky bez jakéhokoli přerušení dodávky přepojeni k "dodavateli poslední instance". Tím je v současné době vždy dominantní dodavatel v rámci daného distribučního území.

Kdy budu mít vyúčtování?

Měřidla jsou majetkem distributora a ten se při změně dodavatele nemění. Proto bude vyúčtování spotřeby i nadále probíhat v termínu, na který jste zvyklí. Termín odečtu najdete i ve svém zákaznickém účtu v přehledu odběrných míst.

Co musím pro vyřízení změny udělat?

Stačí s námi uzavřít smlouvu, jejíž součástí je plná moc ke všem úkonům spojeným se změnou dodavatele a my  za Vás vše potřebné rádi zdarma vyřídíme. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je online registrace.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Výpovědní lhůta u smluv na dobu neurčitou je zpravidla 3 měsíce. V této lhůtě vyřídíme všechno potřebné ke změně dodavatele. U smluv na dobu určitou Vám pohlídáme termín ukončení smlouvy. V určitých případech je možné změnu provést rychleji, například při zvýšení ceny stávajícího dodavatele nebo při změně obchodních podmínek.

Je změna zdarma a jak často je možné dodavatele měnit?

Změna dodavatele je ze zákona bezplatná. Každý zákazník má právo měnit dodavatele kdykoli při dodržení  výpovědních lhůt v rámci aktuálně platné smlouvy se stávajícím dodavatelem.

Co se pro mě změní přechodem k FONERGY?

Přechodem k FONERGY se Vám pravděpodobně sníží cena elektřiny a plynu, se smlouvu PREMIUM budete platit nižší měsíční poplatky, zrychlí a zjednoduší se komunikace. Roční vyúčtování bude ve stejnou dobu jako doposud, termín odečtů stanoví příslušný distributor, který se změnou dodavatele nemění.

Jaký je rozdíl mezi smlouvou STANDARD a PREMIUM?

Se zákazníky, kteří si nastaví zasílání dokladů elektronicky a platbu faktur příkazem k úhradě,  uzavíráme smlouvu PREMIUM se zvýhodněným měsíčním poplatkem. Pro zasílání dokladů poštou nebo platbu faktur složenkou máme smlouvu STANDARD, kde vyšší měsíční poplatek zohledňuje vyšší náklady spojené s zpracováním a rozesíláním dokladů.

Na jak dlouho uzavírám smlouvu s FONERGY?

Všechny smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu uzavíráme na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. V případě nesouhlasu se zvýšením ceny dodávky či změnou smluvních podmínek můžete odstoupit od smlouvy v zákonem stanovených lhůtách.

Jak změním údaje ve smlouvě?

Změnu údajů můžete snadno a rychle provést prostřednictvím svého zákaznického účtu. Údaje ve smlouvě můžete změnit také prostřednictvím formuláře Žádost o změnu smluvních údajů zákazníka.

Můžu přidat ke stávající smlouvě další odběrné místo elektřiny nebo plynu?

Přidat odběrné místo elektřiny nebo plynu můžete jednoduše prostřednictvím svého zákaznického účtu. Po vyplnění registrace Vám zašleme novou smlouvu, jejíž součástí je i plná moc ke všem úkonům spojeným se změnou dodavatele elektřiny nebo plynu.

Jak často se mění cena elektřiny a plynu u FONERGY?

Cena dodávky se odvíjí od cen komodit na evropských trzích. U naší společnosti se cena elektřiny a plynu stanoví zpravidla jednou ročně k 1. lednu, není to však podmínkou. 

Z čeho se skládá cena elektřiny a plynu?

Cena se vždy skládá z regulované části za "distribuci“ určenou Energetickým regulačním úřadem a z neregulované části za „dodávku“, kterou si stanovuje každý dodavatel. Regulovanou částí ceny elektřiny je platba za odebranou elektřinu, stálý plat za příkon dle hodnoty jističe před elektroměrem, platba za systémové služby, podpora obnovitelných zdrojů energie a tepla a platba za činnost operátora trhu. Regulovanou částí ceny plynu je platba za odebraný plyn, za přepravu, dopravu a uskladnění plynu, stálý plat za přistavenou kapacitu a rovněž platba za činnost operátora trhu.

Budu mít snadný přístup k údajům o svém odběrném místě?

Každému zákazníkovi je při registraci vytvořen online zákaznický účet, ve kterém může kdykoli přidat odběrné místo elektřiny a plynu. Po přidání odběrného místa a zahájení dodávky najdete ve svém účtu vždy přehledně znázorněné důležité informace, platby a vystavené faktury. Kdykoli můžete ověřit správnost svých osobních i kontaktních údajů, zadat odečet měřidla nebo požadavek na změnu smluvních údajů. Mnoho dalších užitečných funkcí zákaznického účtu pro vás připravujeme.  

Zapomněl jsem přihlašovací údaje. Co mám dělat?

V rámci přihlašovací tabulky na stránce "Můj účet" klikněte na "Neznám přihlašovací údaje". Uveďte emailovou adresu, kterou jste použili v rámci registrace a my Vám následně zašleme email s uživatelským jménem a odkazem pro nastavení nového hesla.  

Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?

Distributor je územně příslušný provozovatel distribuční soustavy, jemuž patří měřící zařízení, elektrické vedení apod. Distributor je v dané lokalitě pouze jeden a není tak možné jej změnit. Dodavatelem je obchodník s elektřinou a (nebo) plynem, který dodává elektřinu či plyn koncovému zákazníkovi a kterému zákazník platí zálohy za dodávku této komodity. Zákazník si může svobodně a zdarma zvolit jakéhokoli dodavatele, který má licenci na obchod s elektřinou a plynem na území ČR.

Co mám dělat, pokud nesouhlasím s údaji na vyúčtování?

Kontaktujte nás co nejdříve na adrese info@fonergy.cz. Naši pracovníci Vám sdělí, jaký bude další postup k zdárnému vyřešení Vašeho dotazu.

Jakým způsobem je možné platit zálohy a případné nedoplatky z vyúčtování?

Zálohy je možné platit příkazem k úhradě, inkasem, složenkou a prostřednictvím SIPO. Případné nedoplatky z vyúčtování je možné platit příkazem k úhradě nebo složenkou. Vrácení přeplatků složenkou je možné jen u smlouvy STANDARD.

Kdy obdržím platební kalendář s informacemi o platbě záloh?

Po obdržení podepsané smlouvy zahájíme proces změny dodavatele, součástí kterého jsou žádosti o převod odběrných míst podané u příslušného distributora a u OTE, a.s. Po akceptaci žádostí Vám pošleme email se skutečným termínem zahájení dodávky a také platební kalendář s rozpisem plateb a ostatními informacemi pro platbu záloh.

Můžu změnit distribuční sazbu u elektřiny?

Distribuční sazby jsou zákazníkům přidělovány na základě charakteru jejich odběru příslušnou distribuční společností. Pro získání konkrétní distribuční sazby je potřeba splňovat stanovené podmínky.

Komu je potřeba nahlásit poruchu?

Poruchu je potřeba hlásit příslušnému provozovateli distribuční soustavy, a to bez ohledu na to, od kterého dodavatele elektřinu či plyn odebíráte. Telefonní čísla pro nahlášení poruchy naleznete v sekci kontakty i na stránkách jednotlivých distributorů.

Kolik kWh je 1 "kubík"?

1 m3  „kubík“ odpovídá orientační hodnotě 10,62 kWh. Přesná hodnota je pak stanovena dle konkrétního distribučního území.

Jak zjistím platnost vysokého a nízkého tarifu?

Platnost vysokého a nízkého tarifu, neboli časy spínání HDO (hromadné dálkové ovládání) je možné zjistit na webových stránkách nebo telefonicky u provozovatele distribuční soustavy.

Kdo je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů?

Případné spory týkající se dodávky elektřiny a plynu a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování se řídí platnými právními předpisy a v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřené mezi zákazníkem a dodavatelem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Energetický regulační úřad. Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Tel.: +420 564 578 666 www: http://www.eru.cz e-mail: podatelna@eru.cz