20.09.2022

Opatření spojená s úsporným tarifem

O vyplacení příspěvku na elektřinu v rámci úsporného tarifu není třeba žádat, proběhne automaticky v říjnu 2022. O konkrétních opatřeních budeme zákazníky informovat emailem nejpozději na konci září.

Opatření spojená s úsporným tarifem

Příspěvek získají automaticky všechny domácnosti, které využívají elektřinu, s výjimkou sazeb D27d a D61d. Součástí vládních opatření proti vysokým cenám energií je také odpuštění poplatku za podporované zdroje energie, tzv. POZE, které se týká domácností i firem, a to rovněž s platností od 1.10.2022.